Vad händer om två bud läggs på samma belopp?

Uppdaterad 2023-11-01

Om det finns ett autobud vinner det, då grundregeln är att det först registrerade budet alltid vinner. Detsamma gäller om två autobud hamnat på samma nivå, då vinner alltså budgivaren som lagt det först.

Hjälpte svaret dig?

© 2024 Blinto AB