Vad är reservationspris?

Uppdaterad 2023-11-01

Reservationspris är det lägsta pris som säljaren kan tänka sig att sälja objektet för. När detta pris uppnåtts framgår det i auktionen. Blinto tar inte emot uppdrag med orealistiska reservationspriser eller sätter reservationspriser som bedöms vara betydligt högre än objektets uppskattade marknadsvärde.

Hjälpte svaret dig?

© 2024 Blinto AB