Vad innebär DAC7 och varför har jag fått ett epost om lämnad kontrolluppgift till Skatteverket?

Uppdaterad 2024-02-06

Vad innebär DAC7
Från och med den 1 januari 2023 är samtliga plattformsoperatörer, vilket Blinto är, skyldiga att lämna kontrolluppgift till Skatteverket på de säljare som använt plattformen och har sålt objekt.

Hur vet jag om det påverkar mig?
Rapportering kommer bara att ske av säljare som använt Blintos plattform under 2023. För att omfattas av rapporteringen ska du som säljare under kalenderåret 2023 genomfört fler än 30 transaktioner eller sålt objekt för mer än 2 000 EUR.

Vilka uppgifter kommer att delas med Skatteverket?
För den som berörs av rapporteringen kommer vi att skicka in uppgifter om säljarens:

  • Identitet, organisation- eller personnummer
  • Hemadress
  • Land
  • Antal transaktioner som gjorts under året
  • Vilken ersättning som betalats ut till säljaren under året
  • Provisioner som Blinto har tagit ut av säljaren i samband med dessa transaktioner
  • Bankkonto som utbetalningar gjorts till.

Viktigt att veta är att dessa regler om rapportering inte på något vis påverkar hur dina inkomster ska beskattas. Skulle du ha funderingar gällande beskattning eller mer ingående vad dessa regler innebär kan du läsa om detta på Skatteverket.se

Hjälpte svaret dig?

© 2024 Blinto AB